Gunsttarief voor familiale vennootschappen bevestigd

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van aandelen in familiale vennootschappen. Zo geldt er een successierecht van 3% voor partners of (klein)kinderen en 7% in andere gevallen. Dat scheelt een heel pak met de normale (zware) erfbelasting die kan oplopen tot 27% voor partners en (klein)kinderen en tot 55% voor personen die geen familieband hebben. 


Strenge voorwaarden

Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief moet men voldoen aan enkele strenge voorwaarden. Het is immers niet de bedoeling dat men héél het privévermogen in een vennootschap kan steken om zo hogere successierechten te vermijden. Ten eerste moet het gaan over een “echte familiale vennootschap”, waarbij minstens 50% van de stemrechten in handen is van de erflater en zijn familie. In de constructie waar vader en moeder samen 50 aandelen hebben, zoon en dochter elk 20 aandelen bezitten en een externe investeerder over 10 aandelen beschikt, is er voldaan aan deze voorwaarde (ervan uitgaande dat aan elk aandeel één stem toekomt). 

Bovendien dient men een ‘reële economische activiteit’ uit te oefenen. Het gunstregime is niet van toepassing voor patrimoniumvennootschappen (dus een vennootschap waarin geen exploitatie-activiteiten zitten), noch voor management-vennootschappen.

Neem het volgende voorbeeld: de erfenis bestaat uit aandelen in twee vennootschappen: enerzijds vennootschap A die een bouwfirma uitbaat, anderzijds vennootschap B die louter vastgoed heeft. Het gunstregime zal in dat geval enkel toepassing vinden voor de aandelen van de bouwfirma. Ten aanzien van de aandelen in de immo-vennootschap zullen de erfgenamen de normale progressieve erfbelasting betalen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden. Zo moet de vennootschap na het overlijden van de erflater minstens 3 jaar blijven bestaan en haar activiteiten ongewijzigd voortzetten


Familiale vennootschappen met privégoederen

Een terecht gestelde vraag is of het gunstregime ook geldt voor “actieve” familiale vennootschappen die één of meerdere privégoederen bezit. Kan een slager bijvoorbeeld zijn appartement aan zee inbrengen in de familiale vennootschap zodat dit ook aan het verlaagde tarief wordt belast? Het Grondwettelijk Hof heeft recent bevestigd dat zo’n ‘alles-of-niets-regeling’ wettig is. Lees er hier meer over.

Familiale vennootschappen die een economische activiteit hebben, maar daarnaast ook terreinen of gebouwen bezitten die niet of slechts gedeeltelijk voor deze economische activiteit gebruikt worden, vallen in hun geheel onder het gunsttarief, op voorwaarde dat men er geen fiscaal misbruik van maakt.

Van fiscaal misbruik zal waarschijnlijk sprake zijn wanneer:

  • in de vennootschap van de slager niet alleen het handelspand  van de slagerij zit, maar ook het appartement aan zee, de old-timer van grootvader én de jacht in de haven van Antwerpen of; 
  • men net vóór het overlijden het appartement aan zee in de vennootschap brengt door het te verkopen aan de vennootschap of door het in te brengen in natura.

Heeft u vragen omtrent uw familiale vennootschap?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dries Van Duffel VGA Law

Contact

 
 

Dries Van Duffel

Expertise Corporate Law / Asset Management

Discover more

Contact us

Have Any Questions?

Do not hesitate to contact us with any questions about your company you may have. Our lawyers will be happy to assist you.