Prijsverlaging als alternatief voor contractbeëindiging

Het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW) voegt een gloednieuw rechtsmiddel toe aan schuldeisers wiens schuldenaar zijn contractuele verplichting niet nakomt: de prijsverlaging. In dit artikel onderzoeken we deze remedie, de vereisten en hoe deze in de praktijk werkt.

 

De prijsverlaging lijkt op het rechtsmiddel van contractbeëindiging in die zin dat het een gerechtelijk of buitengerechtelijk rechtsmiddel is in geval van een ernstige contractbreuk door een tegenpartij. Het is duidelijk dat prijsverlaging minder ingrijpend klinkt in vergelijking met contractbeëindiging. De vereisten, die we hieronder bespreken, lijken op het eerste gezicht ook praktisch.

 

TWEE SOORTEN CONTRACTUELE OVERTREDING

Ten eerste zal een prijsverlaging alleen mogelijk blijken bij ernstige contractbreuk. Dat betekent dat de schuldenaar een ernstige, niet-herstelbare fundamentele verplichting moet hebben gepleegd.

 

Merk op dat twee soorten contractbreuken onder de nieuwe bepalingen vallen, namelijk kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen.

 

Stel dat een kleermaker belooft een maatpak te verkopen dat bestaat uit 90% wol en slechts 10% synthetische stoffen. Uiteindelijk levert hij een maatpak af bestaande uit 70% wol en 30% kunststof. Dit is een kwalitatieve tekortkoming. Het gebruik van meer synthetische stoffen verlaagt de waarde van het pak aanzienlijk. Dit resulteert in een verschil in waarde tussen het beloofde goed en het geleverde en is daarom reden voor een prijsverlaging.

 

De tekortkoming kan ook van kwantitatieve aard zijn. Een laptopfabrikant belooft bijvoorbeeld 10 laptops te verkopen aan een elektronicawinkel voor 10.000 EUR. De fabrikant levert echter slechts 9 laptops.

 

PROPORTIONALITEIT


Ten tweede moet de prijsverlaging in verhouding staan tot het verschil in waarde tussen de ontvangen prestatie van het contract en de waarde van de beloofde prestatie. De prijsverlaging is niet bedoeld om schade veroorzaakt door een contractbreuk te vergoeden. Het is slechts een hulpmiddel om de balans tussen contractpartijen te herstellen.

 

Laten we ons tweede voorbeeld nog eens bekijken. De elektronicawinkel kon aanspraak maken op een prijsverlaging in verhouding tot de waarde van de vermiste laptop.

 

Bovendien moet de vermindering -in principe- worden uitgesproken door een rechter. Het CC staat de schuldeiser echter toe om over te gaan tot een buitengerechtelijke en eenzijdige prijsverlaging door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar. Deze vorm van eenzijdige prijsverlaging kan op verzoek van de debiteur achteraf voor de rechter worden gebracht. Daarom kan het worden vernietigd als het als onwettig wordt beschouwd. De eenzijdige kennisgeving van prijsverlaging is weliswaar een effectieve en snelle sanctie voor contractbreuk, maar brengt daarom een zeker risico met zich mee.

 

 

Het nieuwe CC biedt de schuldeiser dus een meer gematigde en minder ingrijpende manier om te reageren op contractbreuken. In bepaalde omstandigheden zou de beëindiging van het contract meer kwaad dan goed doen. Het kan zijn dat partijen er de voorkeur aan geven om samen te blijven werken, ook als de uitvoering van het contract niet is zoals beloofd. De mogelijkheid om vervolgens een prijsverlaging te claimen is een gemakkelijke manier om weer af te stemmen op de werkelijke prestaties en de balans te herstellen.

 

Bron:

Laura Van Gompel

Contact

 
 

Laura Van Gompel

Advocaat – Managing Partner

 
 

Discover more

Contact us

Have Any Questions?

Do not hesitate to contact us with any questions about your company you may have. Our lawyers will be happy to assist you.