Hans Van Gompel behaalt het certificaat van collaboratief onderhandelaar

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van geschillenbeslechting d.m.v. onderhandeling. Zowel de partijen als hun advocaten zijn hierbij actief betrokken. De wettelijke basis is terug te vinden in Deel VIII van het Gerechtelijke Wetboek.

 

Met bijstand van de deelnemende advocaten gaan partijen hun respectievelijke behoeften en belangen identificeren en aanwenden om een minnelijke oplossing van hun geschil te betrachten. De gevoerde onderhandelingen zijn strikt vertrouwelijk.

 

De deelnemende advocaten treden op met een exclusief en beperkt mandaat van bijstand tot het bekomen van een minnelijk akkoord. Indien geen schikking kan worden gevonden, moeten de collaboratieve advocaten zich terugtrekken en kunnen zij geen verdere bijstand verlenen in een latere gerechtelijke procedure.

 

Bovendien kan deze methode enkel worden toegepast door advocaten die hiervoor een specifieke opleiding hebben gevolgd. Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Hiermee versterkt hij verder zijn skills als conflictmanager.

 

In de dagelijkse praktijk is Hans voornamelijk bezig met het managen van commerciële conflicten. Naast zijn ruime ervaring als litigator en onderhandelaar, wordt hij ook regelmatig aangesteld als arbiter en bemiddelaar. Ten slotte is Hans tevens de drijvende kracht achter de VGA Academy voor Commercieel Conflict Management.

 
 
Hans Van Gompel

Contact

 
 

Hans Van Gompel

Advocaat – Arbiter – Bemiddelaar

 
 

Discover more

Contact us

Have Any Questions?

Do not hesitate to contact us with any questions about your company you may have. Our lawyers will be happy to assist you.