Vrijwaringen en garanties in M&A-contracten

Wie niet vertrouwd is met M&A-contracten is vaak verrast dat een groot deel bestaat uit het afhandelen van de zogenaamde ‘Vrijwaringen en Garanties’. Vaak zijn deze ‘Vrijwaringen en Garanties’ opgesteld in een specifieke bijlage. Het is waarschijnlijk dat het meer pagina’s telt dan het contract zelf. Maar waarom is het zo belangrijk?

 

KOOPOVEREENKOMST AANDELEN

Het antwoord ligt in de manier waarop veel van deze M&A-transacties zijn gestructureerd. Ze zijn een overdracht van bedrijfsaandelen van de ene eigenaar naar een nieuwe. Het primaire doel van dergelijke transacties zijn de aandelen zelf. De bijbehorende overeenkomst tot aankoop van aandelen (share purchase agreement of SPA) bevordert de koop-verkoop van deze aandelen en hun eigendomsoverdracht. Binnen deze strikte reikwijdte is de aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper beperkt tot de aandelen zelf. De verkoper draagt geen – automatische – verantwoordelijkheid met betrekking tot de onderliggende doelvennootschap, haar financiën of winstgevendheid.

Het is echter duidelijk dat de koper bij dergelijke transacties geïnteresseerd is in het verkrijgen van controle over het doelbedrijf en zijn bedrijfsactiviteiten in ruil voor betaling van de aandelenprijs. Naast kansen kunnen deze activiteiten bepaalde risico’s inhouden. Als vorige eigenaar is de verkoper zich veel meer bewust van deze risico’s dan de koper (zelfs als deze een due diligence-onderzoek heeft uitgevoerd).

 

CONTRACTUELE BESCHERMING

Vrijwaringen en garanties in de Share Purchase Agreement (SPA) bieden de koper contractuele bescherming tegen deze risico’s, aangezien ze garanties omvatten met betrekking tot (maar niet beperkt tot):

  • de juridische en financiële status van de doelvennootschap;
  • kwaliteit van zijn activa en schulden;
  • (betalings)verplichtingen met betrekking tot werknemers, sociale zekerheid en belastingen;
  • status en waarde van IE, verzekeringen, commerciële contracten, openbare licenties en milieuverplichtingen;
  • onvoorziene gebeurtenissen en potentiële gevaren (zoals hangende rechtszaken).
 

De Vrijwaringen en Garanties vergroten aanzienlijk de mogelijke aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper. Ze gaan verder dan louter “aandelen”.

Onderhandelingen over deze ‘Verklaringen en Garanties’ zijn daarom vaak complex en delicaat, gezien de duidelijke belangenverstrengeling tussen partijen: de koper wil zich zoveel mogelijk beschermen, terwijl de verkoper zijn aansprakelijkheid eerder beperkt (of zelfs uitgesloten) wil houden. . Het is voor zowel koper als verkoper aan te raden om te vertrouwen op hoogwaardig advies, niet alleen juridisch maar ook financieel en zakelijk.

 

BENT U BEZIG MET OF OVERWEEGT U EEN M&A-TRANSACTIE?

Neem gerust contact met ons op.

 
 
Hans Van Gompel

Contact

 
 
 
 

Hans Van Gompel

Advocaat – Arbiter – Bemiddelaar

 
 
 
 

Discover more

Contact us

Have Any Questions?

Do not hesitate to contact us with any questions about your company you may have. Our lawyers will be happy to assist you.